gabinet dentystyczny zabrze

yczynach ich ewentualnego odrzucenia. Implantoprotetyka stomatologiczna - odbudowa uzębienia na implantach, pozwala na osiągnięcie trwałego efe

Dodane: 30-05-2019 10:31
gabinet dentystyczny zabrze stomatolog zabrze

Impalntologia

Implantologia - nauka o wprowadzaniu implantów do żywego organizmu, ich interakcjach, budowie, właściwościach i warunkach niezbędnych do "przyjęcia się" wszczepu oraz przyczynach ich ewentualnego odrzucenia.

Implantoprotetyka stomatologiczna - odbudowa uzębienia na implantach, pozwala na osiągnięcie trwałego efe

© 2019 http://weekend.rybnik.pl/