nagrzewnice master

nagrzewnice master

Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy

We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody. Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego zDodane: 03-04-2019 17:32

Powrót do pełnej wersji: nagrzewnice master