Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła

nagrzewnica na przepracowany olej
Ogrzewanie spalinowe Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła uzyskanego w wyniku procesu spalania materiału zwanego paliwem. W tradycyjnych układach są to: materiały stałe: węgiel i jego pochodne (zobacz też: węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks) nagrzewnica na przepracowany olej .