W 2023 można dobrze złożyć sprawozdanie BDO ale czy za za 10 lat też?

esie ochrony środowiska jest dla nich świetnym sposobem na to. Obejmuje pomoc firmom w określeniu ich śladu węglowego, opracowaniu przyjaznych dla środowiska

W 2023 można dobrze  złożyć sprawozdanie BDO ale czy za za 10 lat też? sporządzanie sprawozdania BDO

Firmy coraz częściej szukają sposobów na

Firmy coraz częściej szukają sposobów na zmniejszenie swojego wpływu na środowisko i realizację celów Agendy 2030. Doradztwo w zakresie ochrony środowiska jest dla nich świetnym sposobem na to. Obejmuje pomoc firmom w określeniu ich śladu węglowego, opracowaniu przyjaznych dla środowiska